فضاسازی عکسهای تبلیغاتی – عکاسی فضاسازی شده محصولات

فضاسازی عکسهای تبلیغاتی یکی از عوامل مهم برای افزایش جذابیت عکسها است. فضاسازی در حقیقت به ایجاد یک صحنه با استفاده از عناصر دکوری و اکسسوری ها، با محوریت سوژه اصلی گفته می شود. سوژه در عکسهای تبلیغاتی معمولا محصولی برای عرضه به مخاطبان است. این صحنه آرایی با هدف نمایش متفاوت محصول در محیطی دکوراتیو انجام می شود تا جذابیت و کیفیت بصری عکس را افزایش دهد. فضاسازی عکس ممکن است برای نمایش کالا در محیط کاربری آن باشد. یا اینکه هدف صرفا ایجاد جذابیت و تاثیرگذاری بر بیننده باشد. فضاسازی عکس تبلیغاتی فضاسازی عکسهای تبلیغاتی و کارگردانی صحنه عکس موضوع مهمی است که کمتر به آن پرداخته شده است. در این مطلب تلاش کردم با استفاده از تجربیاتم اطلاعات مفیدی در زمینه فضاسازی در عکاسی از محصولات و عکسهای تبلیغاتی ارائه کنم تا هنرمندان عکاس بتوانند عکسهای دکوراتیو هدفمند و جذابتری تهیه کنند. مرسوم ترین عکسهای فضاسازی شده همین عکسهای دکوراتیوی هستند که برای اکثر سفارشات عکسهای تبلیغاتی تهیه می کنیم. مثلا عکسهای مواد غذایی را با بازسازی صحنه ای از یک فضای سنتی یا بخشی از یک آشپزخانه تهیه می کنیم. یا وقتی.. ... ادامه مطلب