فتومونتاژ در عکاسی – نقش عکسهای سورئال در عکاسی تبلیغاتی

.فتومونتاژ تکنیک یا شیوه ای برای ترکیب عکسهای مختلف با هدف خلق یک تک عکسِ هدفمند و واحد است. عکسهای فتومونتاژ با هدف انتقال یک یا چند مفهوم که با استفاده از تک عکسها قابل اجرا نیست تهیه می شوند. در این سبک با اینکه دو یا چند عکس بصورت نرم افزاری با هم تلفیق شده اند اما نتیجه کاملا جذاب و یکدست است. در طول عمر هنر عکاسی هنرمندان بسیاری عکسهایی با این سبک خلق کرده اند که اهداف و ایده های متفاوتی از خلق این آثار داشته اند. بعضی از افراد این سبک عکسها را با ادعای غیر واقعی بودن نمی پسندند. اما باید پذیرفت این عکسها هم بخشی از هنر عکاسی بوده و البته بصورت هدفمند تهیه می شوند. فتومونتاژ و کاربرد عکسهای ترکیبی روشهای خلق عکسهای فتومونتاژ از ابتدا تا به حال تغییرات زیادی داشته است. در گذشته این عکسها یا بصورت دستی و با برش و کلاژ خلق می شد یا با تکنیک های ظهور عکس در اتاق تاریک اتفاق می افتاد. هنرمندان معاصر به فناوری‌های دیجیتال روی آورده اند که تکنیک‌های فوتومونتاژ را کاملاً متحول کرده است. نرم افزارهای ویرایش عکس با امکانات و ابزارهای متعدد فرآیند دستکاری و مونتاژ دیجیتالی عکسها را برای.. ... ادامه مطلب